O Spolku

O co se snažíme

Posláním Spolku je přispívat ke zlepšení ochrany a kvality životního prostředí, zejména na severu Čech a pomáhat podnikovým a závodovým vodohospodářům orientovat se ve spleti paragrafů a vyhlášek. Seznámit je s povinnostmi vodohospodářů a pomoci jim při zabránění pokutám za porušování zákonů a předpisů ve vodním hospodářství.

Základní rámec činnosti Spolku je uveden ve stanovy.

Územní působnosti

Předchozí sdružení vzniklo v roce 1973 a je to parta nadšenců a fandů ochrany přírody.Bylo rozděleno na jednotlivé oblasti. Zastřešujícím orgánem Sdružení bylo Sdružení vodohospodářů ČR. Od roku 2006 mělo Sdružení vodohospodářů následující strukturu.

V roce 2014 se Sdružení přeměnilo na Severočeský spolek pracovníků v ochraně ŽP. Donutila nás k tomu především změna legislativy. Bohužel odstoupil z funkce předsedy Ing. Jiří Siřiště. Nové vedení spolku naleznete v kontaktech.

Zpět na začátek

Vznik sdružení

Základy pro vznik Sdružení byly položeny v roce 1972, kdy se setkali dva zakládající členové Willy Gröger, pracovník odd.VH OkÚ Teplice OVLHZ a Ing. Josef Dubišar, vodohospodář Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí n/L. Oba se shodli na tom, že pro pochopení a seznámení s nově chystaným Vodním zákonem je nezbytné a účelné pořádat školení pro vodohospodáře ze závodů, podniků a zemědělských družstev.

Zpět na začátek

Milníky vývoje sdružení

Rok 1973 - Vydání zákona o vodách

Zásadním mezníkem v činnosti sdružení bylo vydání Vodního zákona č. 138/1973 Sb., které si vyžádalo pořádání školení pracovníků činných ve vodním hospodářství. V té době ještě pod záštitou ČSVTS Spolku pro chemickou a hutní výrobu Ústí n/L.

Rok 1976 - Setkání s Vokem

Významnou epizodou v činnosti sdružení bylo setkání s Ing. Vokem Malínským, CSc., toho času podplukovníkem, který vykonával funkci vodohospodáře ministerstva obrany ČSSR. V té době měl nejvíce zkušeností a informací v této oblasti.

Rok 1982 - Vznik Odborné sekce

Organizačním posunem vpřed byla v roce 1982 Ustavující schůze Odborné sekce ČSVTS - OS PPZV při Krajském výboru vodohospodářské společnosti v Severočeském kraji dne 16.6.1982 a začlenění Odborné skupiny.

Rok 1990 - Nová registrace republikového Sdružení

V srpnu 1990 bylo u Ministerstva vnitra ČR zaregistrováno Sdružení vodohospodářů ČR. Sdružení je členem ČSVTS a je samostatným právním a ekonomickým subjektem. Vydává časopis „Zpravodaj vodohospodáře.

Rok 2004 - Konec aktivní činnosti Ing. Dubišara

Na sklonku roku 2004 se Ing. Josef Dubišar ze zdravotních důvodů vzdal funkce předsedy Oblastního výboru SV ČR - oblast Severní Čech. Činnosti ve výboru se ujímá mladší generace. Držme jim palce, a» jim to jde alespoň tak dobře jako jejich předchůdcům, ne-li ještě lépe.

Rok 2005 - Úmrtí Ing. Dubišara

Dne 14.6.2005 zemřel po dlouhé a těžké nemoci zakládající člen a vždy aktivní předseda našeho sdružení Ing. Josef Dubišar. Čest jeho památce. I nadále však pokračuje tradice každoročních setkání u něj na chalupě, kam na pozvání pani Dubišarové rádi příjíždíme.

Rok 2008 - Úmrtí Voka Malínského

Dne 11.12.2008 zemřel po dlouhé a těžké nemoci Ing. Vok Malínský CSc, zakládající člen a dlouholetý předseda Sdružení SVČR a předseda oblasti Praha a Střední Čechy. Čest jeho památce. Bohužel se nepodařilo najít jeho nástupce ihned, ale až v roce 2009. Této role se ujal pan Lázňovský z Kutnohorské oblasti. Činnost Sdružení obnovil a věříme, že jeho vedení bude úspěšné a plodné.Naše oblast se osamostatnila.

 

Zpět na začátek

Osobnosti sdružení

Mezi nejvýznamnější osobnosti Sdružení byli v roce 2005 zařazeni  Pepa Dubišar a Willy Gröger, v roce 2006 Miroslav Minařík, v roce 2007 Julie Hladká a Anina Beranová, roce 2008 Luděk Kareš a v letošním roce 2009 Oldřich Krch.

 

Zpět na začátek

Členové

Členskou základnu Sdružení vodohospodářů ČR činilo v roce 2003 celkem 323 členů, v roce 2004 celkem 218 členů, v roce 2005 celkem 160 členů a v roce 2006 má Sdružení v celé ČR celkem 120 členů.

Oblastní Sdružení Severočeského kraje má tolik členů, kolik jich zaplatí za každý rok členské příspěvky. V roce 2006 mělo 44 členů, v roce 2007 mělo 47 členů, v roce 2008 mělo 54 členů a v roce 2009 mělo 52 členů a další se hlásí:) 

Zpět na začátek

Počet zobrazených článků
136570
Nahoru